Thursday, 13 October 2011

Mengapa Kerajaan Mengharamkan Pengunaan Telefon Bimbit di Sekolah

Kemajuan sistem komunikasi di seluruh dunia bergerak begitu pantas. Keadaan ini menyaksikan telefon bimbit menjadi satu keperluan, bukan satu barang mewah. Kemajuan ini berhak dinikmati oleh semua strata masyarakat. Namun, apa yang menjadi persoalan mengapakah pula pihak kerajaan tidak membenarkaan penggunaan telefon bimbit di sekolah?

Faktor utama pengharaman telefon bimbit di sekolah adalah dikhuatiri proses pengajaran dan pembelajaran terganggu. Cuba bayangkan, seramai 40 orang pelajar membawa telefon bimbit di dalam kelas sedangkan guru sedang mengajar. Sudah pasti deringan atau nada mesej telefon bertalu-talu dan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.

Bukan hanya bunyi deringan telefon, kemungkinan pelajar menyalahgunakan telefon untuk perkara yang tidak baik. Meniru semasa peperiksaan, berlaku kecurian telefon kerana tidak semua pelajar mampu memiliki telefon dan mungkin terdapat pelajar yang membawa telefon canggih yang mempunyai talian Internet untuk tujuan yang tidak elok.

Tuntasnya,pengharaman telefon bimbit di sekolahadalah satu langkah bijak walaupun pada peringkat awal mendapat reaksi negative daripada pelbagai pihak.


No comments:

Klik Sini !